พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พระสมเด็จวัดระฆังฯ พระเครื่องที่มี มูลค่าการสะสมสูงที่สุดในบรรดาพระเครื่อง ทั้งปวงจนได้รับฉายาว่า จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆังฯ เป็นพระพิมพ์ศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่มีความต่าง จากศิลปะแบบรัตนโกสินทร์โดยทั่วไป กล่าวคือ พระพิมพ์ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่จะเป็นพระที่มีรายละเอียดมาก ดังเช่นพระพิมพ์กรุวัดสามปลื้ม พระพิมพ์พระบัณฑูร วังหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลพุทธศิลป์อยุธยายุคปลาย ทว่าพระสมเด็จวัดระฆังฯ กลับปรากฎรายละเอียดไม่มากใช้เส้นสายเพียงไม่กี่เส้น รูปแบบเช่นนี้เทียบได้กับศิลปะแบบอิมเพรสชั่นของตะวันตก ถึงแม้จะใช้เส้นสายเพียงไม่กี่เส้นแต่ก็สามารถสื่อถึงอารมณ์ช่างเชิงศิลป์ที่สามารถถ่ายทอดพุทธลักษณะที่กอปรด้วยความศรัทธาอย่างครบถ้วน พระสมเด็จวัดระฆังฯ ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ สร้าง เข้าใจว่าท่านจําลองภาพของพระประธานของวัดระฆังโฆสิตารามซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีพุทธลักษณะ งดงาม พระประธานองค์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่พระประธานองค์เดิมของวัด ส่วนพระประธานองค์เดิมนั้นเป็นองค์เล็กปั้นด้วยปูนมีศิลาเป็นแกน และชํารุดทรุดโทรมมาก ในสมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร)…

Continue Reading
พระเครื่อง
พระเครื่อง พระบูชาไทย มรดกไทย มรดกโลก

พระเครื่อง

พระเครื่องมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน เว็บไซต์ที่รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง พระบูชา พระพุทธคุณ โบราณวัตถุ วัตถุมงคล เพื่อร่วมสืบพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพระพุทธศิลป์สิ่งที่มีค่าของแผ่นดินที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป by Amulets.in.th  

Continue Reading
Close Menu